Bijeenkomsten

Excursie Voedselbossen

Voor Nederland vormen voedselbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen. Door de verwachte positieve bijdrage aan onder meer biodiversiteit, voedselvoorziening, klimaat en…[Lees meer]