Bijeenkomst Natuurcompensatie in de praktijk

Online leerbijeenkomst voor provincies en LNV over de uitvoering van natuurcompensatie in de praktijk 

Op 25 februari 2021 hebben we een online leerbijeenkomst georganiseerd waarin provinciale medewerkers en medewerkers van LNV met elkaar hebben uitgewisseld over natuurcompensatie in de praktijk.

Zie hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Het doel van de leerbijeenkomst was om uit te wisselen over ervaringen met natuurcompensatie en methoden en tools die hierbij in de praktijk worden gebruikt. Ook hebben we gepeild of provincies belangstelling hebben om zelf verder uit te wisselen over een bepaald onderwerp, desgewenst met facilitering van het Lerend Netwerk.

De opmerkingen van de diverse Rekenkamers richten zich vooral op de uitvoering, borging en rapportage van de natuurcompensatie. Zodat duidelijk is of verloren gegane natuur ook daadwerkelijk gecompenseerd is, wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang, en of dit ook tijdig gebeurd is. Voor deze leerbijeenkomst hebben wij daarom thema’s gekozen die vooral hierover gaan, zoals de rekenregels, natuurcompensatie vooraf met bijvoorbeeld een compensatiepool en een voorbeeld van een vorm van registratie. Verder staat in de Kamerbrieven van april 2019 en juni 2020 n.a.v. gestelde Kamervragen dat de minister in overleg wil met de provincies over knelpunten en belemmeringen. Ook hier hebben we in de plenaire discussie aandacht aan besteed.

Programma

09.15   Inloggen via MS Teams

09.30   Welkom door voorzitter Eddy Nieuwstraten (provincie Noord-Brabant en lid kerngroep Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid)

09.40   Presentatie van de inventarisatie Natuurcompensatie, met bevindingen van diverse Rekenkamers en de situatie bij provincies (Rene Alma, RVO)

10.00   Werkwijze fysieke en financiële natuurcompensatie in Noord-Brabant (Martien Mols)

10.20   Werkwijze natuurcompensatie in Gelderland en een compensatiepool (Joke Pingen)

10.40   Pauze

10.50   Werkwijze natuurcompensatie in Flevoland en de registratie met GIS (Riëtte Iken)

11.10   Plenaire discussie

11.50   Peilen behoefte aan eventueel vervolg en afsluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *