Home

Samen leren over vernieuwing natuurbeleid

We zijn een lerend netwerk van actieve provincieambtenaren die met elkaar kennis en kunde uitwisselen over vernieuwingen in het natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur. Doel is dat het voor provincie- en rijksambtenaren vanzelfsprekend en makkelijk wordt om elkaar te bevragen en helpen bij het vernieuwen van het provinciale natuurbeleid.

Nieuws

IPO-gereedschapskist definitief vastgesteld

Eind 2022 is de IPO-gereedschapskist “Ruimtelijke bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet” definitief vastgesteld door het IPO. 

Agenda