Tweede bijeenkomst Versnelling realisatie natuuropgave

Bij de inventarisatie van de ‘Taskforce Versnelling inrichting restopgave’ vorig voorjaar is gebleken dat de doelstelling om in 2027 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren niet wordt gehaald, tenzij er een versnelling in de realisatie optreedt. Eind vorig jaar hebben provinciale leden van de Taskforce samen met het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid een leerbijeenkomst georganiseerd voor provincieambtenaren die betrokken zijn bij de realisatie van de natuuropgave. Op 19 april 2022 hebben we een tweede leerbijeenkomst georganiseerd die inzoomt op instrumenten om de inrichting te versnellen.

Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen met elkaar uit te wisselen over strategieën en instrumenten om de realisatie van de natuuropgave te versnellen, zowel op de korte als lange termijn, en met een vrijwillig dan wel dwingend karakter. Naast een overzicht van mogelijke versnellingsstrategieën hebben we ingezoomd op instrumenten als volledige schadeloosstelling (incl. onteigening) en ontpachten. Gelderland en Overijssel hebben hun ervaring gedeeld met deze instrumenten en zijn ingegaan op de voor- en nadelen. Wellicht dat in een volgende bijeenkomst andere strategieën en instrumenten aan de orde kunnen komen.

Zie hier voor het verslag van de bijeenkomst inclusief links naar de presentaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *