Leerbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur

Leerbijeenkomst ‘Basiskwaliteit Natuur: onderlegger voor een natuurinclusieve samenleving?’

Dinsdag 7 november 2023 van 13.30 uur – 15.30 uur (online)

Zie hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Wat kan Basiskwaliteit Natuur betekenen voor een natuurinclusieve samenleving en hoe gaan we er mee om?

Om de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland te stoppen kunnen we niet meer volstaan met het beschermen van soorten en habitats in natuurgebieden. Ook buiten natuurgebieden is een ‘basiskwaliteit voor natuur’ noodzakelijk, als onderlegger voor een natuurinclusieve samenleving.

Verschillende overheden, ngo’s en kennisinstituten proberen de mogelijkheden voor een Basiskwaliteit Natuur (BKN) in het vizier te krijgen. Er is nog geen heldere eenduidige beschrijving wat BKN precies is. Het is nog te veel een containerbegrip. Hoe krijgen we BKN goed op het netvlies? Wat verwacht het ministerie van LNV van de provincies en wat verwachten de provincies van LNV? Hoe ziet de systematiek van de Vogelbescherming eruit en hoe gaat het met de pilots in de gemeenten? Wordt de systematiek landelijk overgenomen? Hoe wordt BKN in de provincies geoperationaliseerd? Wordt het gelinkt aan de omgevingsverordening?

In deze online leerbijeenkomst voor provinciale medewerkers willen we inzicht krijgen in de diverse visies op BKN, welke systematiek er in ontwikkeling is en hoe BKN momenteel in de provincies Drenthe en Overijssel en in de pilots met gemeenten wordt opgepakt. Dit doen wij door ervaringen en lessen te delen en te discussiëren over bovenstaande vragen samen met het ministerie van LNV, Vogelbescherming Nederland en provincies.

Programma


13:30 Welkom en introductie door voorzitter Marcel Pleijte (WENR)

13:35 Rijksbeleid voor BKN

Paul van der Eerden (Programmamanager BKN van het ministerie van LNV) geeft aan wat het rijksbeleid is voor BKN.

13:55 Inzet op BKN vanuit Vogelbescherming Nederland en kennisinstituten

Harry Meesters (Vogelbescherming Nederland) gaat in op inhoudelijke achtergronden van BKN en de ontwikkelingen op dat vlak. De ervaringen van Vogelbescherming Nederland met een pilot BKN in enkele gemeenten zullen worden gedeeld, evenals ideeën over de mogelijkheden om met BKN verder aan de slag te gaan op provinciaal en gemeentelijk niveau.

14:15 Vragen en discussie

14:30 Ervaringen van provincies met BKN

Laura van Heeswijk (provincie Overijssel) en Mark Ronda (provincie Drenthe) vertellen hoe zij nu al experimenteren met BKN, welke werkwijze ze hanteren, hoe het in hun omgevingsvisie en omgevingsverordening opgenomen is, of kan worden genomen, en hoe dit doorwerkt in de ruimtelijke keuzes van gemeenten.

15:10 Vragen en discussie

15:25 Samenvatting en hoe verder?

Zie hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *