Online bijeenkomst vermaatschappelijking en natuurinclusiviteit

Op 5 november heeft het lerend netwerk een online bijeenkomst georganiseerd waar provincies en LNV hebben uitgewisseld over hoe zij werken aan vermaatschappelijking van natuur en natuurinclusiviteit.

Programma

13:00 – Welkom en introductie door voorzitter Marcel Pleijte (WUR) en Marianne van der Veen (trekker Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid) 

 • Korte schets resultaten inventarisatie  

13:10 – Wat verstaan we onder vermaatschappelijking van natuur en  natuurinclusiviteit 

 • Toelichting Bas Volkers cluster Natuur & Samenleving over hoe LNV werkt aan vermaatschappelijking natuurbeleid en natuurinclusiviteit 
 • Schets door Celia Rodenburg (IPO) van doel en proces van de Agenda Natuurinclusief 

13:30 – Inspirerende pareltjes vanuit een aantal provincies 

 • Hoe geeft Overijssel vorm aan het samenspel met groene burgerinitiatieven binnen het programma Natuur voor elkaar (Jessica Winter)  
 • Hoe werkt Zuid-Holland samen met bedrijven in de Groene Cirkel aanpak (Ed Weijdema)  
 • Hoe werkt Noord-Holland aan natuurinclusief bouwen? (Karin van Hoof)  
 • Hoe bevordert Brabant natuurinclusieve landbouw met duurzame gronduitgifte? (Andrea Almasi)  

14:10 – Werkgroepjes: hoe werken we aan dit thema, wat meegeven aan de Agenda Natuurinclusief en wat zijn eventuele vervolgacties? 

 • Hoe omgaan met groene burgerinitiatieven? (Eddy Nieuwstraten) 
 • Hoe bedrijfsleven vergroenen? (Bas Volkers)  
 • Hoe groen bevorderen in de bebouwde omgeving? (Marcel Pleijte) 
 • Hoe natuurinclusieve landbouw bevorderen? (Marianne van der Veen) 

14:50  Terugkoppeling 

 • Terugkoppeling woordvoerders over mogelijkheden voor uitwisseling en vervolgactiviteiten, waaronder mogelijke input voor de Agenda Natuurinclusief  

15:00 – Afsluiting 

Zie hier voor de presentaties van de bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *