Werksessies Hoger doelbereik

Op 14 mei 2020 organiseerde het Lerend Netwerk een online werksessie over de mogelijkheden voor een hoger doelbereik van het natuurbeleid voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Zie hier voor de presentatie.

Op 8 juli 2020 organiseerden we dezelfde sessie voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht, Overijssel en Limburg. Zie hier voor de presentatie.

Eind december 2019 hebben we een proefsessie georganiseerd voor de provinicies Noord-Brabant en Gelderland.

Tijdens deze sessies presenteerde Rogier Pouwels (WUR) de resultaten van de studie naar de oorzaken die een hoger doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn belemmeren. Deze inzichten zijn nodig om te kunnen bepalen wat er nodig is om het doelbereik verder te vergroten. Achtergrond van de studie is de stelling in de eerste evaluatie van het Natuurpact door het Planbureau van de Leefomgeving dat bij het huidige natuurbeleid de realisatie van de biodiversiteitsdoelen kan toenemen van 55% naar ca. 65%. Maar wat kunnen provincies en partners doen om dit te verhogen? Wat is dan de opgave? Om welke gebieden, drukfactoren en soorten gaat het en wat kan eraan gedaan worden? In het tweede deel van de bijeenkomst bespraken we gezamenlijk vragen als: wat kan deze studie betekenen voor de verdere strategievorming van provincies, gemeenten, waterschappen én de regionale maatschappelijke partners ten aanzien van het natuurbeleid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *