Bijeenkomst Omgaan met escalerend maatschappelijk conflict rondom natuur

Op 5 maart 2020 organiseerde het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid de inspiratiebijeenkomst ‘Omgaan met escalerende maatschappelijke conflicten rond natuur’ voor provincies en natuurbeheerders in de Social Impact Factory in Utrecht van 9:30 tot 16:30 uur.

Praktijkvoorbeelden zoals het conflict in de Oostvaardersplassen en concrete handvatten voor het voorkomen en omgaan met escalatie zijn uitgebreid aan bod gekomen. Filosoof Bart Brandsma presenteerde in zijn keynote beproefde tools uit zijn boek ‘Polarisatie’ voor het omgaan met de dynamiek van het wij-zij-denken. In verdiepende workshops kwamen andere voorbeelden en praktische handvatten aan bod en konden eigen ervaringen en oplossingen met elkaar worden uitgewisseld.

Zie het impressieverslag van deze inspiratiebijeenkomst.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt met middelen vanuit Duurzaam Door.

Introductie

Conflicten over natuurbeheer zijn er altijd wel geweest. Maar tegenwoordig lijkt dat sterker dan ooit het geval. Mensen voelen zich wellicht meer betrokken bij of ‘eigenaar’ van bepaalde natuur en roeren zich daarom meer als er dingen gebeuren die ingaan tegen hun ideeën en wensen rondom natuurbeheer. Denk aan de heftige discussies en acties over het al dan niet bijvoeren van dieren in de Oostvaardersplassen, bomenkap, jacht, etc. Internet en sociale media versterken dit omdat informatieverspreiding makkelijker is, net als meningsvorming, groepsvorming en mobilisatie van collectieve actie. Op het internet vinden soms ongewoon heftige discussies plaats: voor- en tegenstanders roeren zich soms extreem, zelfs met persoonlijke bedreigingen aan het adres van beheerders, ambtenaren en bestuurders. En soms met aanpassingen van het beheer en beleid als gevolg. Het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid heeft daarom deze inspiratiebijeenkomst georganiseerd waar inspirerende voorbeelden en handvatten uit de praktijk en theorie worden gedeeld en waar conflict-ervaringen en oplossingen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. 

Programma

09:30 – 10:00: Inloop en aanmelding met koffie en thee

PLENAIRE INSPIRATIE

10:00 – 10:05: Welkom door Eddy Nieuwstraten mede-trekker Lerend Netwerk en voorzitter Marcel Pleijte (Wageningen Environmental Research)

10:05 – 10:25: Janine van den Bos van de provincie Flevoland vertelt over de escalatie van het maatschappelijke conflict over het al dan niet bijvoeren van dieren in de Oostvaardersplassen

10:25 – 10:30: Eerste korte reflectie op dit praktijkvoorbeeld door filosoof Bart Brandsma

10:30 – 11:15: Bart Brandsma presenteert zijn denkkader over polarisatie en wij-zij denken, en gaat in gesprek over concrete handvatten hoe hiermee om te gaan

11:15 – 12:00: Gesprek tussen Bart Brandsma en deelnemers over handvatten om wij-zij denken en polarisatie te voorkomen of op te lossen, gekoppeld aan Oostvaardersplassen maar ook andere voorbeelden van deelnemers

12:00 – 13:00: Lunch

WORKSHOPS IN TWEE RONDES

13:00 – 14:00: Keuze uit 3 workshops over hoe omgaan met conflict

14:10 – 15:10: Keuze uit 3 workshops over hoe omgaan met conflict

15:10 – 15:30 Pauze met koffie en thee

PLENAIRE AFSLUITING

15:30 – 16:00: Afsluiting olv Marcel Pleijte: Welke lessen geleerd, waar liggen nog vragen?

16:00 – 16:30: Borrel

Deze bijeenkomst georganiseerd door het lerend netwerk is mede tot stand gekomen door middelen en netwerkondersteuning vanuit Duurzaam Door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *