Uitwisselingsbijeenkomst ‘Groenblauwe dooradering in de provinciale gebiedsplannen’

Presentatie van een quick scan en uitwisseling van ervaringen

Op 23 januari 2024 organiseerde het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid weer een online leerbijeenkomst over groenblauwe dooradering (GBDA). Deze keer ging het vooral over hoe GBDA in de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) is opgenomen. We presenteerden de resultaten van een quick scan en hebben vervolgens ervaringen uitgewisseld over o.a. definities, het bepalen van de nul situatie, het instrumentarium en de kostenbegroting. Deze bijeenkomst was bedoeld voor provinciemedewerkers die concreet aan de slag zijn of gaan met beleid voor groenblauwe dooradering en die actief ervaringen willen uitwisselen met beleidsmedewerkers van andere provincies.

Aanleiding

De eerste bijeenkomst van 24 januari (zie verslag) was een verkennende bijeenkomst waarin we op verschillende aspecten van GBDA zijn ingegaan: het Aanvalsplan Landschap, doelstelling in NPLG, vereisten voor PPLG’s en handreikingen, een voorbeeld van een methode in Gelderland en Overijssel om de uitgangssituatie te bepalen en een voorbeeld van Utrecht hoe zij GBDA concreet realiseren. Uit deze bijeenkomst kwam dat er vooral behoefte was om door te praten over definities en monitoring. In de tweede bijeenkomst van 6 juli (zie verslag) zijn we daarom eerst ingegaan op de definities, waarmee je bepaalt wat wel en niet meetelt in de GBDA. Daarnaast is kort ingegaan op inventarisatie en monitoring, waarvoor verschillende topografische lagen worden gebruikt en is een voorbeeld van een dashboard gegeven dat ontwikkeld wordt in Noordoost Twente. Ook zijn er twee voorbeelden getoond hoe GBDA al is gerealiseerd en wat we daarvan kunnen leren (Noardlike Fryske Wâlden en de Ooijpolder). Als de belangrijkste onderwerpen voor een volgende bijeenkomst zijn genoemd: de nulmeting, instrumentenkoffer en het delen van ervaringen over regelingen en financiering. In deze derde bijeenkomst hebben wij de resultaten gepresenteerd van een quick scan over hoe GBDA in de PPLG’s is opgenomen, als opstap om hierover verder met elkaar uit te wisselen.

Programma

9:30 uur – Welkom en introductie doel en programma bijeenkomst door Marcel Pleijte (WENR)

9:40 uur – Korte schets van de quick-scan

9:45 uur – Uitwisseling over definities en criteria

10:10 uur – Uitwisseling over bepalen nul situatie en opgave

10:35 uur – Uitwisseling over aanpak, instrumentarium en financiering

11:00 uur – Presentatie en demonstratie over kosten door Gertjan Sengers (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

11:25 uur – Afsluiting en mogelijk vervolg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *