Leerbijeenkomst ‘Monitoring groenblauwe dooradering’

Woensdag 24 april 2024 van 9:30 uur – 11:30 uur (online)

Hoe kunnen provincies monitoren, en is er draagvlak voor een consistente aanpak? 

Op 24 april 2024 organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid in samenwerking met Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een online leerbijeenkomst voor provincies over de monitoring van groenblauwe dooradering (GBDA). In deze bijeenkomst gaan we in op het recent verschenen monitoring advies groenblauwe dooradering vanuit het Aanvalsplan Landschap. De werkgroep die hierbij betrokken is, wil dit graag voorleggen aan de provincies. Bij monitoring staan de aspecten kwaliteit, kwantiteit en effecten centraal. Vragen die spelen zijn: Kunnen provincies uit de voeten met de aanpak die de werkgroep adviseert? Is het Landschapselementenregister (LASREG) een goede onderliggende methode voor de monitoring? Is er draagvlak voor een consistente aanpak, is uniformiteit in monitoring door de provincies wenselijk?

Het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid organiseerde eerder al drie bijeenkomsten over GBDA voor provincies. De eerste bijeenkomst was een verkennende bijeenkomst over de opgave van 10% groenblauwe dooradering in het landelijke gebied in het kader van het Aanvalsplan Landschap (zie verslag). In de tweede bijeenkomst zijn we verder ingegaan op vragen over definities en monitoring (zie verslag). In de derde bijeenkomst hebben we uitgewisseld over hoe GBDA in de PPLG’s is opgenomen (zie quick scan). De komende bijeenkomst willen we dus ingaan op het advies over monitoring, of dit een goede aanpak is voor provincies en of consistentie gewenst is.

Programma 

9:30 uur – Welkom en introductie

Door voorzitter Ronald Hiel (Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel) 

9:40 uur – Toelichting op het monitoring advies groenblauwe dooradering

Door Robin Ammerlaan (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), inclusief toelichtende vragen

10:10 uur – Presentatie over ervaringen met de methode LASREG

Door Harry Stoffer (provincie Overijssel), inclusief toelichtende vragen

10:40 uur – Discussie over de gewenste aanpak voor monitoring

Onder begeleiding van Ronald Hiel

  • Kunnen provincies uit de voeten met de aanpak die de werkgroep adviseert?
    • In hoeverre hebben provincies al een aanpak voor monitoring; en welke aanpak dan?
  • Is het Landschapselementenregister (LASREG) een goede onderliggende methode voor de monitoring?
    • In hoeverre gebruiken provincies al LASREG (of eventueel andere methoden); hoe gaat dat?
  • Is er draagvlak voor een consistente aanpak, is uniformiteit in monitoring door de provincies wenselijk?
    • In hoeverre willen provincies hier samen in optrekken; en hoe dan?

11:25 uur – Inventariseren mogelijk vervolg

11:30 uur – Einde 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *