Producten

Eind 2022 is de IPO-gereedschapskist “Ruimtelijke bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet” definitief vastgesteld door het IPO. Dit is geen…[Lees meer]

RVO heeft een inventarisatie gemaakt voor het lerend netwerk waarin de provinciale Natuurvisies op een aantal punten met elkaar worden vergeleken.