Uitwisselingsbijeenkomsten Regels bescherming NNN

Als vervolg op leerbijeenkomsten over natuurcompensatie en wezenlijke kenmerken en waarden is er een deelnetwerk ontstaan van provincieambtenaren die elke 8 weken op informele wijze met elkaar uitwisselen over het ontwikkelen, toepassen en handhaven van regels ter bescherming van het NNN onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om online uitwisselingsbijeenkomsten van ongeveer 1 uur waarbij steeds een andere provincie een concrete casus of vraag inbrengt.

De volgende bijeenkomst is op 12 januari 2023 over de Gelderse regels voor zonneparken in de Groene Ontwikkelingszone (GO).

Eerdere uitwisselingsbijeenkomsten waren:

3 november: Stand van zaken uitwerking wezenlijke kenmerken en waarden provincie Utrecht
8 september: IPO gereedschapskist Bescherming NNN onder nieuwe Omgevingswet
14 juli: Recreatie in het NNN (provincie Drenthe)
9 juni: Compensatie indirecte aantasting (externe werking verstoring) (provincie Noord-Brabant)
24 maart: Versterkingsregels Groene Ontwikkelingszone (provincie Gelderland)
20 januari: Handreiking toepassing natuurcompensatie (provincie Groningen)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *