Uitwisselingsbijeenkomsten Regels bescherming NNN

Als vervolg op leerbijeenkomsten over natuurcompensatie en wezenlijke kenmerken en waarden is er een deelnetwerk ontstaan van provincieambtenaren die elke 8 weken op informele wijze met elkaar uitwisselen over het ontwikkelen, toepassen en handhaven van regels ter bescherming van het NNN onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om online uitwisselingsbijeenkomsten van ongeveer 1 uur waarbij steeds een andere provincie een concrete casus of vraag inbrengt.

De volgende bijeenkomst is op 9 maart 2023 en gaat over de problematiek die komt kijken bij het uitgangspunt dat bij herbegrenzing op nul moet worden uitgekomen.

Eerdere uitwisselingsbijeenkomsten waren:

12 januari 2023: Gelderse regels voor zonneparken in de Groene Ontwikkelingszone (GO)
3 november 2022: Stand van zaken uitwerking wezenlijke kenmerken en waarden provincie Utrecht
8 september 2022: IPO gereedschapskist Bescherming NNN onder nieuwe Omgevingswet
14 juli 2022: Recreatie in het NNN (provincie Drenthe)
9 juni 2022: Compensatie indirecte aantasting (externe werking verstoring) (provincie Noord-Brabant)
24 maart 2022: Versterkingsregels Groene Ontwikkelingszone (provincie Gelderland)
20 januari 2022: Handreiking toepassing natuurcompensatie (provincie Groningen)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *