Uitwisselingsbijeenkomsten Regels bescherming NNN

Als vervolg op leerbijeenkomsten over natuurcompensatie en wezenlijke kenmerken en waarden is er een deelnetwerk ontstaan van provincieambtenaren die elke 8 weken op informele wijze met elkaar uitwisselen over het ontwikkelen, toepassen en handhaven van regels ter bescherming van het NNN onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om online uitwisselingsbijeenkomsten van ongeveer 1 uur waarbij steeds een andere provincie een concrete casus of vraag inbrengt.

De volgende bijeenkomst is op 26 maart 2024. Vanaf dan organiseren de provincies zelf ca. 6 keer per jaar deze uitwisselingssessies.

Eerdere uitwisselingsbijeenkomsten waren:

30 januari 2024: Omgevingswet en het vervolg van dit deelnetwerk
14 november 2023: Omgevingswet
10 oktober 2023: akker- en weidevogels
5 september 2023: Vragenronde provincies
11 juli 2023: Vragen provincie Utrecht
23 mei 2023: Compensatietool Gelderland
9 maart 2023: Problematiek bij het uitgangspunt dat bij herbegrenzing op nul moet worden uitgekomen
12 januari 2023: Gelderse regels voor zonneparken in de Groene Ontwikkelingszone (GO)
3 november 2022: Stand van zaken uitwerking wezenlijke kenmerken en waarden provincie Utrecht
8 september 2022: IPO gereedschapskist Bescherming NNN onder nieuwe Omgevingswet
14 juli 2022: Recreatie in het NNN (provincie Drenthe)
9 juni 2022: Compensatie indirecte aantasting (externe werking verstoring) (provincie Noord-Brabant)
24 maart 2022: Versterkingsregels Groene Ontwikkelingszone (provincie Gelderland)
20 januari 2022: Handreiking toepassing natuurcompensatie (provincie Groningen)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *