Fietsexcursie Natuur in en om de stad

Leren van het partnerschap tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een ‘contract’ met 5 grote steden die veel impact hebben op de natuur in Brabant en neemt daarbij een rol als regisseur op hoofdlijnen. De gemeente ’s-Hertogenbosch is 1 van die steden en heeft samen met andere partijen een belangrijke rol in het realiseren van natuur in en om de stad. In de zomer van 2022 organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een fietsexcursie waarbij we willen leren en uitwisselen over het partnerschap van gemeente ‘s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant voor natuur in en om de stad. De excursie is bedoeld voor beleidsmedewerkers natuur van provincies, grote gemeenten en het Rijk.

Hoe ziet het natuurbeleid van ’s-Hertogenbosch er concreet uit, en hoe wordt verbinding gelegd met biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterbeheer, duurzaamheid, leefbaarheid, burgerparticipatie etc.? Wat is de kracht van de gemeente, en wat is de rol van de provincie hierbij? Wat zijn sleutelfactoren en welke resultaten zijn geboekt voor natuur en aanpalende domeinen zoals klimaat, water, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, etc.? Deze vragen zullen aan de orde komen tijdens de excursie.

Programma
In het voorlopige programma worden we welkom geheten op het bestuurscentrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Na een introductie over het gemeentelijk natuurbeleid door Rob Brinkhof gaan we op de fiets mooie projecten en locaties in en om ’s-Hertogenbosch bezoeken en horen we verhalen over wat zij samen gerealiseerd hebben en hoe dat ging. Er zijn twee routes waar je uit kunt kiezen. De route “Grote Natuur”, waarbij je onder meer naar de Zuidwal (Bossche Broek), de Gement en het Kanaalpark fietst. Hoofdthema is het realiseren van natuurgebieden en de gemeente als partner bij het aankopen, inrichten en beheren, of het in pacht uitgeven onder natuurvoorwaarden.  En de route “Natuur in de stad”, die o.a. langs bijzondere stadsnatuur, stadslandbouw, natuurinclusieve bouwprojecten en groene burgerinitiatieven gaat. Hier is het hoofdthema de diverse mogelijkheden om natuur in stedelijke gebied te realiseren, en de kracht van de gemeente bij het koppelen van natuur aan duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat, en het verbinden met bewonersinitiatieven en ondernemers hierbij. Aansluitend verzamelen we weer bij het bestuurscentrum en reflecteren we op rol van de gemeente bij het realiseren van natuur in en om de stad en de samenwerking met de provincie hierbij.

Aanmelden
Informatie over het definitieve programma volgt binnenkort. Er is ruimte voor 45 deelnemers. We beogen een gemêleerd gezelschap van 2 à 3 beleidsmedewerkers van iedere provincie en verder beleidsmedewerkers van grote steden en gemeenten en het Rijk. Geef bij je aanmelding aan of je voorkeur hebt voor de route ‘Grote Natuur’ of voor de route ‘Natuur in de stad’. We proberen rekening te houden met je voorkeur (helaas geen garanties). En geef aan of je zelf een fiets regelt (bijv. via ov-fietsen of leenfiets op het transferium) of dat je wilt dat wij een fiets reserveren (ophaallocatie dan in de buurt van het bestuurscentrum).

Geef je aanmelding, voorkeursroute en eventuele fietsreservering door via een email naar Rosalie.vanDam@wur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *