Bijeenkomst Versnelling realisatie natuuropgave

De doelstelling om in 2027 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren niet wordt gehaald, tenzij er een versnelling in de realisatie optreedt. Hiertoe is de Taskforce Versnelling Natuuropgave ingericht. Provinciale leden van deze Taskforce hebben samen met het Leernetwerk Vernieuwing Natuurbeleid op 9 december 2021 een online leerbijeenkomst georganiseerd voor provincieambtenaren die betrokken zijn bij de realisatie van de natuuropgave.  

Doel van leerbijeenkomst was om na te gaan wat er nodig is om de opgave wel te realiseren. Het gaat dan om hoe bestaande processen kunnen worden versneld en hoe gebiedsprocessen die nog moeten worden opgestart alsnog op tijd gerealiseerd kunnen worden. Welke knelpunten en hobbels moeten we overwinnen? Gaat het om bestuurlijke wil, om inzet van instrumenten, om geld of grond of om nog iets anders? Daarnaast hebben we verkend of er op bepaalde onderdelen nog vervolgbijeenkomsten gewenst zijn, waarin we bijvoorbeeld goede voorbeelden uitwisselen.

Zie het impressie-verslag van deze bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *