nieuws

IPO-gereedschapskist definitief vastgesteld

Eind 2022 is de IPO-gereedschapskist “Ruimtelijke bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet” definitief vastgesteld door het IPO.