Bijeenkomst Versnelling realisatie natuuropgave

De doelstelling om in 2027 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren wordt niet gehaald, tenzij er een versnelling in de realisatie optreedt. Hiertoe is de Taskforce Versnelling Natuuropgave ingericht. Op 9 december organiseert het Lerend Netwerk een bijeenkomst om samen na te gaan wat er nodig is om de opgave wel te realiseren. Het gaat dan om hoe bestaande processen kunnen worden versneld en hoe gebiedsprocessen die nog moeten worden opgestart alsnog op tijd gerealiseerd kunnen worden. Welke knelpunten en hobbels moeten we overwinnen? Gaat het om bestuurlijke wil, om inzet van instrumenten, om geld of grond of om nog iets anders? Daarnaast verkennen we of er op bepaalde onderdelen nog vervolgbijeenkomsten gewenst zijn, waarin we bijvoorbeeld goede voorbeelden uitwisselen.

Zie hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *