Verslag bijeenkomst over Groenblauwe dooradering

Lees hier het verslag van de online bijeenkomst die we voor provincies hebben georganiseerd over de doelstelling om 10% van het landelijk gebied (223.700 hectare) in te richten met groene en blauwe landschapselementen. Deze ambitie uit het Aanvalsplan Landschap is als opgave opgenomen in het NPLG. Provincies zullen in hun gebiedsprogramma moeten aangeven hoe zij vormgeven aan deze doelstelling. Het NPLG geeft daarvoor handreikingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *