Bijeenkomst Omgaan met escalerend maatschappelijk conflict

Op 5 maart 2020 organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid de inspiratiebijeenkomst ‘Omgaan met escalerende maatschappelijke conflicten rond natuur’ voor provincies en natuurbeheerders in de Social Impact Factory in Utrecht van 9:30 tot 16:30 uur.

Praktijkvoorbeelden zoals het conflict in de Oostvaardersplassen en concrete handvatten voor het voorkomen en omgaan met escalatie komen uitgebreid aan bod. Filosoof Bart Brandsma presenteert in zijn keynote beproefde tools uit zijn boek ‘Polarisatie’ voor het omgaan met de dynamiek van het wij-zij-denken. In verdiepende workshops komen andere voorbeelden en praktische handvatten aan bod en kunnen eigen ervaringen en oplossingen met elkaar worden uitgewisseld.

Voor meer informatie klik hier

U kunt zich kosteloos aanmelden door uiterlijk 27 februari een mail te sturen naar m.vander.veen@gelderland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *