IPO-gereedschapskist vastgesteld

Eind 2022 is de IPO-gereedschapskist “Ruimtelijke bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet” definitief vastgesteld door het IPO. Dit is geen gezamenlijk beleidskader maar een “gereedschapskist” waaruit de provincies hun nieuwe, beleidsrijke Omgevingsverordeningen, naar eigen believen kunnen samenstellen. Hiertoe bevat de “gereedschapskist” de wettelijk verplichte onderdelen voor de bescherming van het NNN, maar ook opties (best practices) waarmee provincies deze verplichte bescherming kunnen aanvullen. Denk bv. aan het aanwijzen van bijzondere provinciaal beschermde natuurgebieden of het formuleren van strengere beschermingsregimes. Ook biedt de gereedschapskist “tools” waarmee de uitvoering van die bescherming (bv. bij natuurcompensatie) kan worden verbeterd. Het achterliggende doel van de gereedschapskist is om de bescherming van het NNN en de eventuele toepassing van natuurcompensatie door provincies, te verbeteren. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *