Inspiratiebijeenkomst natuurinclusieve bouw, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie

Welke rol kunnen provincies spelen bij natuurinclusieve koppelkansen in de bouw, op bedrijventerreinen en binnen de vrijetijdseconomie?

Inspiratiebijeenkomst voor provincies op woensdag 19 juni 2024 van 12:00 uur tot 17:00 uur op het provinciehuis in Zwolle

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met natuurinclusieve bouw, groene bedrijventerreinen en groene vrijetijdseconomie, neem dan deel aan deze inspiratiebijeenkomst! Inspirerende provinciale voorbeelden staan centraal.

Op 19 juni organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid samen met de domeinen Bouw, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie van het Collectief Natuurinclusief een inspiratiebijeenkomst over de rol van provincies bij het realiseren van natuurinclusieve koppelkansen binnen deze domeinen. Doel is om interprovinciaal te leren en om inspiratie en input van elkaar en de drie domeinen te krijgen zodat provincies (nog) meer kunnen bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving. Subdoel is om meer synergie te ontwikkelen tussen de landelijke Agenda Natuurinclusief en het provinciale beleid; dus meer verbinding met wat er gebeurt binnen de drie landelijke domeinen van het Collectief Natuurinclusief.

In april van dit jaar heeft het Interprovenciaal Overleg (IPO) een reactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0 overhandigd aan Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande. De provincies vinden dat deze beweging steun verdient: ‘Door met de natuur samen te werken bevorderen we onze fysieke en mentale gezondheid, houden we onze omgeving leefbaar en anticiperen we op de klimaatveranderingen’ aldus Harold Hofstra, Ambassadeur Natuurinclusief namens de provincies. De provincies geven aan de natuur te zien als partner van de grote opgaven, zoals in de bouw, bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.


Veel natuurinclusieve kansen binnen de domeinen Bouw, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie waar provincies een rol kunnen spelen

Het domein Bouw geeft aan dat de natuur een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van de bebouwde omgeving. Het versterken van het ecosysteem, en daarmee de natuur én alle voordelen die natuur oplevert, zien zij als vanzelfsprekend onderdeel van bouwen en ontwikkelen, en het domein Bouw gaat de transitie daarnaartoe versnellen. Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen moet de nieuwe norm worden zodat we in een fijne en gezonde omgeving kunnen wonen en werken, terwijl we de biodiversiteit in en om de stad ondersteunen.

De meeste bedrijventerreinen zijn nog niet natuurinclusief, ondanks de aantoonbare waarden, inclusief economische waarden. De ontwikkeling naar natuurinclusief gaat vaak nog niet vanzelf. Het domein Bedrijventerreinen versnelt de benodigde transities met bewustzijn, kennisdeling, beleid, regelgeving en financiering. Daarbij zien wij grote kansen voor natuurinclusief als onderdeel van een duurzaam, economisch rendabel, toekomstbestendig en aantrekkelijke werk- en leefomgeving. 

Het domein Vrijetijdseconomie zet zich in voor een natuurinclusief én een mensinclusief landschap. Een vitaal en aantrekkelijk landschap, waarmee bewoners, bezoekers en ondernemers zich verbonden voelen en waar ze zich ook voor inzetten. Een landschap, wat duurzaam ontwikkeld wordt om hierin, in balans met de natuurlijke en sociale omgeving, te recreëren, te ontdekken en te ontspannen. Op deze manier wordt bijgedragen aan zowel de biodiversiteit en de vitaliteit van natuur als aan de gezondheid, het welzijn en het geluk van inwoners en bezoekers.

Voorlopig programma

Na een lunch volgt eerst een introductie over wat de landelijke Agenda Natuurinclusief 2.0 betekent voor de provincies: Wat moeten we, wat mogen we en wat kunnen we zelf al doen? Daarna volgt een programma met workshops in 2 rondes. Bij de workshops staan inspirerende voorbeelden vanuit de drie domeinen centraal waarbij een of meer provincies een belangrijke rol spelen. We gaan in op vragen als: Welke natuurinclusieve koppelkansen zijn gerealiseerd, hoe is dat gegaan? Welke rol heeft de provincie gespeeld? Hoe heeft de provincie samengewerkt met de betrokken partijen uit de domeinen? Hoe hebben de verschillende provinciale afdelingen hierbij intern samengewerkt? Wat kunnen we leren van de uitdagingen en oplossingen? En welke kansen liggen er voor provincies? We sluiten de middag af met een borrel.

Voorlopig programma is als volgt (nadere informatie volgt nog):

  • Woensdag 19 juni, 12u-17u, provinciehuis Zwolle
  • Lunch
  • Introductie Agenda Natuurinclusief 2.0
  • Workshopronde 1
  • Workshopronde 2
  • Plenaire afsluiting en borrel

Aanmelden 

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met natuurinclusieve bouw, groene bedrijventerreinen en groene vrijetijdseconomie, neem dan deel aan deze inspiratiebijeenkomst! En als je denkt dat deze bijeenkomst voor een collega interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Geef je op door uiterlijk 14 juni te mailen naar Irini.Salverda@wur.nl.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *