Workshop Natuurinclusief bouwen

Rol provincie bij natuurinclusief bouwen: waarom en hoe?

De roep om groen in de stad en daarmee ook natuurinclusief bouwen wordt luider. Maar is het ook een regionale opgave? ‘Nederland Natuurpositief’, de gezamenlijke opgave van provincies en Rijk voor de komende jaren, stelt dat niet alleen natuur binnen natuurgebieden moet worden versterkt, maar overal. Ook in steden. “Dit is hét moment om het natuurbeleid sterk te verbinden met de grote ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving. Natuurlijke oplossingen kunnen bovendien van grote waarde zijn voor die ontwikkelingen: bij het opwarmen van de aarde houdt natuur onze steden koel en onze voeten droog.”

Natuurinclusief bouwen staat dus volop in de belangstelling. Duidelijk is dat hiervoor diverse partijen aan zet zijn, van gemeenten tot ontwerpers, projectontwikkelaars, groenbeheerders, etc. In de workshop zijn we in gesprek gegaan over de rol die de provincie als regionale overheid hier kan spelen. Provincies hebben weliswaar een “kerntaak” op natuur en zijn druk met het afmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Ook het bewaken van de gewenste kwaliteit, zie de actuele stikstofdiscussie, en verdroging en waterkwaliteit vragen veel aandacht. Schoenmaker blijf bij je leest, of zijn er redenen om ook natuurinclusief bouwen als thema op te pakken? De provincies Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben hier hun rol gepakt en vertelden in een workshop tijdens het Congres Natuurinclusief bouwen waarom en hoe zij die rol concreet hebben ingevuld. Zie hier voor het verslag van de workshop, die plaats vond op 20 november 2019 in Olst.

Deze workshop georganiseerd door het lerend netwerk is mede tot stand gekomen door middelen en netwerkondersteuning vanuit Duurzaam Door.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DuurzaamDoor.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *