Uitnodiging Workshop Natuurinclusief bouwen

De roep om groen in de stad en daarmee ook natuurinclusief bouwen wordt luider. Maar is het ook een regionale opgave? ‘Nederland Natuurpositief’, de gezamenlijke opgave van provincies en Rijk voor de komende jaren, stelt dat niet alleen natuur binnen natuurgebieden moet worden versterkt, maar overal. Ook in steden. “Dit is hét moment om het natuurbeleid sterk te verbinden met de grote ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving. Natuurlijke oplossingen kunnen bovendien van grote waarde zijn voor die ontwikkelingen: bij het opwarmen van de aarde houdt natuur onze steden koel en onze voeten droog.”

Natuurinclusief bouwen staat dus volop in de belangstelling. Duidelijk is dat hiervoor diverse partijen aan zet zijn, van gemeenten tot ontwerpers, projectontwikkelaars, groenbeheerders, etc. Graag gaan we in deze workshop in gesprek over de rol die de provincie als regionale overheid hier kan spelen. De provincies Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland  vertellen in deze workshop waarom en hoe zij die rol concreet hebben ingevuld. Kijk hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *