Verslag Bijeenkomst Klimaatinclusief natuurbeleid

In de reeks van leeractiviteiten voor de provincies, vond op 21 maart 2019 een inspirerende bijeenkomst plaats over Klimaatinclusief natuurbeleid. Ons natuurbeleid speelt nog onvoldoende in op de klimaatverandering. Vreemd toch, terwijl we weten dat de beoogde natuurdoelen letterlijk én figuurlijk aan de wandel gaan. Ook weten we dat bomen, bos en andere natuur ons kunnen helpen bij de CO2-vastlegging. Om de provincies een steuntje in de rug te geven bij de aanpak van hun natuurbeleid op dat punt, heeft het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid deze agenderende en inspirerende middag georganiseerd. Bekijk hier het impressieverslag en de presentaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *