Bijeenkomst Matchfunding van groene burgerinitiatieven

In juni 2018 vond een bijeenkomst van het lerend netwerk plaats over matchfunding in Zuid-Holland; het opplussen van groene maatschappelijke initiatieven die crowdfunding organiseren in deze provincie.

Hetti van Hamersveld van de provincie Zuid-Holland vertelde dat het opplussen van groene initiatieven is ontstaan vanuit de wens om de energie in de samenleving te stimuleren. Met maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en groen als doel. Hoe kun je initiatieven van mensen stimuleren? Nou simpel: Door iedere euro die een groen initiatief verzamelt via crowdfunding te verdubbelen, de zogenaamde natuurverdubbelaar. Het stimuleert enorm dat als een initiatief 25% van het totale benodigde budget binnen heeft, de provincie 50% erbij legt. De dan gerealiseerde 75% geeft energie om de overige 25% op te halen.

Volgens Hetti is het is een laagdrempelig instrument, en ligt het dicht bij de provinciale doelstellingen (participatie, beleefbaarheid etc.). Het crowdfundingplatform Voor je Buurt beheert de beschikbare middelen (50.000 €/jaar – 3 jaar lang), en bepaalt of een project kan meedoen op basis van een aantal criteria die de provincie heeft meegegeven. Hierbij geldt, wie het eerst komt die het eerst maalt. Een project ontvangt maximaal 5000 euro. De provincie Zuid-Holland blijft bij de uitvoering op de achtergrond. IVN en de Groene Motor begeleiden de projecten. Daarnaast geeft Voor je Buurt workshops over het opzetten van een crowdfundingcampagne.

Het 1e jaar waren er veel aanvragen, het 2e jaar iets minder. De projecten blijken zeer divers, o.a. de aankoop van kruiwagens voor groene vrijwilligers, groene schoolprojecten, een project van imkers, natuurspeeltuinen, een uitkijkpost in een natuurgebied, en het vergroenen van een singel. Hetti is verrast over het soort projecten, uit welke verschillende hoeken de projecten ingediend worden. Ze vindt het wonderbaarlijk dat burgers de provincie vinden. En ze heeft geen vrees dat geld verkeerd ingezet wordt: de ‘crowd’ heeft namelijk een signalerende functie. De provincie vraagt dan ook alleen een foto van het gerealiseerde project.

Volgens Hetti is matchfuding een voorbeeld van een instrument dat past bij een responsieve overheid. De wijze waarop middelen worden aangewend, sluit aan bij de dynamiek van de samenleving. Het is een intensieve manier voor initiatieven om aan euro’s te komen. De motivatie van initiatiefnemers moet dan ook echt zijn om de buurt en omgeving bij hun project te betrekken, anders ga je dit niet zo gauw doen. Een wel eens gehoorde kritiek is dat initiatiefnemers vooral hoog opgeleide blanke mensen zijn. Ergens is dit waar aldus Hetti, maar de mensen in de schil rondom deze initiatiefnemers komen uit diverse groepen en culturen. Wat is voor haar de meerwaarde? Het is een andere groep mensen waar de provincie nu mee in aanraking komt. Er is nu contact met buurtbewoners die iets met natuur willen, en niet de reguliere groene vrijwilligers. amde Natuurverdubbelaar van de provincie Zuid-Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *