Online versie

NIEUWSBRIEF 7, augustus 2022

SAMEN LEREN OVER VERNIEUWING NATUURBELEID

Binnen het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid worden activiteiten voor en door provincies georganiseerd waar zij van elkaar leren en kennis en ervaring uitwisselen over vernieuwingen in het provinciale natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur. Doel van het Lerend Netwerk is dat het voor ambtenaren vanzelfsprekend en makkelijk wordt om elkaar te bevragen en helpen bij het vernieuwen van het provinciale natuurbeleid. 

Klik hieronder om je aan te melden voor nieuwsbrieven van het lerend netwerk.

 

 Aanmelden Nieuwsbrief
 

VOORUITBLIK

Op donderdag 15 september 2022 organiseren we een online leerbijeenkomst over hoe provincies hun beleid natuurinclusief kunnen doorontwikkelen. Ter inspiratie vertelt de provincie Flevoland over het ‘Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief’. Dit is een bijeenkomst in een serie bijeenkomsten over de mogelijkheden voor provincies in het kader van de Agenda Natuurinclusief. Zie hier voor meer info. Aanmelden kan tot 8 september.

TERUGBLIK

Op donderdag 3 februari 2022 hebben we een webinar georganiseerd over het natuurbeleid in een veranderend klimaat. Klimaatverandering is allesbepalend voor de natuur. Tegelijkertijd zijn de precieze effecten en de termijn waarop deze effecten optreden niet exact te voorspellen. Het Nederlandse natuurbeleid is in grote mate juridisch verankerd in soortbescherming en in beheerplannen. Is dit passend om antwoord te geven op de ecologische effecten van klimaatverandering? Zie hier voor het verslag en de presentaties.

Het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid is aangezwengeld door de IPO-werkgroep Natuurbeleid en wordt begeleid door WUR en RVO en financieel ondersteund door het ministerie van LNV. Voor meer informatie zie www.vernieuwingnatuurbeleid.nl of mail naar Irini.Salverda@wur.nl  

Afmelden | Privacy verklaring